برای نصب کولر آبی در سراسر نقاط اصفهان با  امداد فنی ۱۲۱ برق پاسارگاد در  اصفهان با شماره  ۰۳۱۳۷۷۷۷۹۰۵  و یا  ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳  تماس حاصل نماید .

www.emdad-fani.ir