عاملیت فروش مستقیم محصولات انرژی استان اصفهان ، کولر های سلولزی ، هیتر های مسکونی و صنعتی

 

عاملیت فروش مستقیم کولر های سلولزی و پلیمری البرز   ،  جت هیتر های صنعتی   البرز استان اصفهان

فروش محصولات سرمایشی کولر آبی  ، گرمایشی ،هیتر های صنعتی و خانگی و بخاری کارگاهی ، اسپلیت دیواری  ، بهار ساز  ،   در اصفهان

فروشگاه حضوری و اینترنتی پاسارگاد .