فروشگاه اینترنتی  فروش کولر آبی انرژی  ، و هیتر گازی و برقی انرژی  در اصفهان جهت خرید  با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳   تماس حاصل نمایید .

مزیت کولر آبی انرژی ۳۰ % خنک کنندگی بیشتر

کنترل از راه دور

کنترل دما محیط

نصب رایگان

کولر آبی  ۶۰۰۰  و ۷۵۰۰  مدل پالا سلولزی انرژی

کولر آبی  مدل بالا زن ۱۱۰۰۰

 

کولر آبی ۵۵۰۰ و ۷۰۰۰ سلولزی انرژی

کولر آبی  صنعتی ۱۸۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ سلولزی انرژی

 

 

کولر  آبی    سلولزی ۳۸۰۰  و ۶۰۰۰ انرژی

هیتر گازی ۶۲۵ انرژی

هیتر  صنعتی  گازی مدل ۶۴۰ انرژی

 

هیتر  ۳فاز  مدل ۱۵۰ انرژی

هیتر تک فاز انرژی

هیتر  گاز خانگی  مدل ۶۱۸ انرژی

هیتر ۶۶۰  و  ۶۸۰ گاز کانالی انرژی

بخاری کارگاهی ۴۶۰ و ۲۶۰ گازی انرژی

بخاری کارگاهی ۲۵۰ و ۴۵۰ نفتی گازوییلی  انرژی

کوره هوای گرم گازی / گازوئیلی ۳۰۰۰  و  ۳۰۶۰ انرژی

هیتر نفتی فن دار ۳۲۰ و ۵۱۰ انرژی

هیتر گازی تابشی ۱۰۰ و ۲۰۰ انرژی

گروه پاسارگاد فقط عاملیت فروش محصولات انرژی می باشد . و خدمات و نصب توسط همکاران دیگر در اصفهان می باشد

برگه