مرکز پخش  پد سلولزی جهت تهیه پد  کولر آبی و دستگاه های خنک کننده   ازگروه پاسارگاد  در اصفهان   با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳  تماس حاصل نمایید .

مزیت پد سلولزی  ۳۰ % خنک کنندگی بیشتر نسبت به پوشال در کولر های آبی

مزیت پد سلولزی در ماینر ۵۰% پایین آوردن دمای ماینر و در صورت استفاده پد سلولزی جهت رطوبت گیری ۶۰% رطوبت گیری بیشتر از مزیت پد سلولزی است

فروش پد سلولزی کولرآبی  ۵۰۰۰  پد کولر آبی ۵۵۰۰   پد کولر آبی ۷۰۰۰  پد کولر آبی  ۱۱۰۰۰

جهت خنک تر شدن هوا کولر آبی منزل  چند سال یک بار پد سلولزی کولرآبی خود را تعویض کنید .

فروش لوازم کولر آبی در اصفهان  الکتروموتور ، پمپ آب  ، سنسور شناور ، شناور برقی  ،