فروشگاه اینترنتی  فروش کولر آبی انرژی  ، و هیتر گازی و برقی انرژی  در اصفهان جهت خرید  با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳   تماس حاصل نمایید .

مزیت کولر آبی انرژی ۳۰ % خنک کنندگی بیشتر

کنترل از راه دور

کنترل دما محیط

نصب رایگان

کولر آبی  ۶۰۰۰  و ۷۵۰۰  مدل پالا سلولزی انرژی

کولر آبی  مدل بالا زن ۱۱۰۰۰

 

کولر آبی ۵۵۰۰ و ۷۰۰۰ سلولزی انرژی

کولر آبی  صنعتی ۱۸۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ سلولزی انرژی

 

 

کولر  آبی    سلولزی ۳۸۰۰  و ۶۰۰۰ انرژی

جهت نصب و سرویس کولر و هیترهای انرژی در اصفهان فقط با شماره  ۰۲۱۶۱۴۴۵  در ساعات اداری تماس حاصل نمایید

 

هیتر گازی ۶۲۵ انرژی

هیتر  صنعتی  گازی مدل ۶۴۰ انرژی

 

هیتر  ۳فاز  مدل ۱۵۰ انرژی

هیتر تک فاز انرژی

هیتر  گاز خانگی  مدل ۶۱۸ انرژی

هیتر ۶۶۰  و  ۶۸۰ گاز کانالی انرژی

بخاری کارگاهی ۴۶۰ و ۲۶۰ گازی انرژی

بخاری کارگاهی ۲۵۰ و ۴۵۰ نفتی گازوییلی  انرژی

کوره هوای گرم گازی / گازوئیلی ۳۰۰۰  و  ۳۰۶۰ انرژی

هیتر نفتی فن دار ۳۲۰ و ۵۱۰ انرژی

هیتر گازی تابشی ۱۰۰ و ۲۰۰ انرژی

 

برگه