صادرات موکت به تمام نقاط دنیا

صادرات موکت به تمام کشورها با مجوز رسمی گمرک جهت خرید از بازرگانی پاسارگاد با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳ تماس حاصل نمایید .

فروش موکت فقط جهت صادرات به تمام کشورها

در طرح ها و رنگ های مختلف

ارسال موکت به سر مرز و بعد از اقدامات گمرکی تحویل نماینده خرید میشود .