عاملیت فروش جت هیتر البرز در  اصفهان  ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳

جت هیتر البرز جهت گرمایش مرغداری ، گلخانه ، تعمیرگاه ، سالن صنعتی با مصرف سوخت  گاز شهری  و گازوئیلی و برقی با توان های حرارتی متفاوت عرضه می شود

هیتر پاتیو گاز شهری و یا گاز مایع جهت محیط باز رستوران و بام سبز