امکانات قالب بیلد پرس:

  • کد های کوتاه
  • جداول
  • جعبه های کاتالوگ
  • و امکانت فراون دیگر در به روز رسانی های دیگر …