مرکز پخش هیتر گازی و برقی انرژی در اصفهان جهت خرید با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳ تماس حاصل نمایید

هیتر برقی  ۰۱۵۰  ۳ فاز

هیتر برقی تک فاز ۰۴۵

هیتر گازی ۶۴۰

هیتر گاز ۶۲۵

هیتر گازی ۶۱۸ و ۸۲۵ و ۸۴۵  مسکونی  ، ویلایی

بخاری کارگاهی ۴۵۰ و ۲۵۰   نفتی و گازوییلی

بخاری کارگاهی ۲۶۰ و ۴۶۰ گازی

گروه پاسارگاد فقط عاملیت فروش بخاری انرژی می باشد .  و  خدمات و نصب بر عهده دیگر همکاران عزیز است .

برگه