مرکز پخش هیتر گازی و برقی   نفتی و گازوئیلی انرژی در اصفهان جهت خرید با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳ تماس حاصل نمایید

هیتر برقی  0150  3 فاز

هیتر برقی تک فاز ۰۴۵

هیتر گازی ۶۴۰

هیتر گاز ۶۲۵

هیتر گازی ۶۱۸ و ۸۲۵ و ۸۴۵  مسکونی  ، ویلایی

بخاری کارگاهی ۴۵۰ و ۲۵۰   نفتی و گازوییلی

بخاری کارگاهی ۲۶۰ و ۴۶۰ گازی

گروه پاسارگاد فقط عاملیت فروش بخاری انرژی می باشد . جهت  سرویس و  نصب در استان اصفهان با شماره  ۰۲۱۶۱۴۴۵  تماس حاصل نمایید