مرکز پخش بخاری گازی و برقی انرژی در اصفهان جهت خرید با شماره ۰۹۳۷۹۷۵۳۳۹۳ تماس حاصل نمایید .

مدل ۶۴۰

مدل ۶۲۵مدل ۶۱۸

گروه پاسارگاد فقط عاملیت فروش بخاری انرژی می باشد .  و  خدمات و نصب بر عهده دیگر همکاران عزیز است .